Valberedning utsedd till NetEnt AB (publ) före årsstämman 2018

Share:

I enlighet med beslut av årsstämman skall medlemmarna i nomineringskommittén för NetEnt utses av de tre aktieägare / ägargrupper som styr det största antalet röster i NetEnt i slutet av augusti, som önskar utse en representant. Dessutom ska styrelsens ordförande vara ledamot i valberedningen. NetEnt meddelar härigenom att valberedningen har utses inför årsstämman i april 2018.


Valberedningen består av följande ledamöter:
• John Wattin, ordförande (utsedd av Hambergfamiljen)
• Christoffer Lundström (utsedd av Provobis Property & Leisure AB)
• Fredrik Carlsson (utsedd av familjen Knutsson)
• Vigo Carlund (styrelsens ordförande)Aktieägare kan lägga fram förslag till valberedningen till 1 februari 2018 på: Nomineringskommitté, NetEnt AB, Vasagatan 16, 111-20 Stockholm, Stockholm eller nomination@netent.com.

Årsstämman hålls i Stockholm den 25 april 2018.


För ytterligare information vänligen kontakta:
Therese Hillman, CFO, NetEnt AB (publ)
Telefon 08 57 85 45 00
therese.hillman@netent.com

Roland Glasfors, Investor Relations, NetEnt AB (publ)
Telefon: 0760 024 863
roland.glasfors@netent.com

Denna information är information som NetEnt AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU: s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande, via byrån för kontaktpersonen ovan, klockan 10:00 CET den 23 oktober 2017.

Om NetEnt
NetEnt AB (publ) är ett ledande digitalt underhållningsföretag som erbjuder premium spellösningar till världens mest framgångsrika online casino operatörer. Sedan starten 1996 har NetEnt varit en sann pionjär för att driva marknaden med spännande spel som drivs av en banbrytande plattform. NetEnt är engagerat i att hjälpa kunderna att vara före konkurrensen, är noterad på NASDAQ Stockholm (NET-B) och sysselsätter 900 personer i Stockholm, Malta, Kiev, Krakow, Göteborg, Gibraltar och New Jersey. www.netent.com

Inga kommentarer